dcsimg

Norge

Baxter

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON OM KORREKT BRUK AV TISSEEL / ARTISS MED SPRAY-APPLIKASJON

Det har forekommet livstruende/dødelig luft‑ eller gassemboli ved bruk av sprayutstyr med trykkregulator til å administrere fibrinvevslim. Det virker som slike hendelser er knyttet til bruk av sprayutstyr med høyere trykk enn det som er anbefalt, og/eller bruk nær vevsoverflaten. 

Når TISSEEL/ARTISS påføres med sprayutstyr, må det benyttes et trykk innenfor trykkområdet som anbefales av produsenten av sprayutstyret.

Påføring av TISSEEL/ARTISS med spray skal kun benyttes hvis det er mulig å bedømme spraydistansen nøyaktig slik den anbefales av produsenten. Ikke spray nærmere enn avstanden som anbefales.
TISSEEL/ARTISS skal administreres utelukkende i henhold til instruksjonene og kun med utstyret som er anbefalt for dette produktet.

Når TISSEEL/ARTISS sprayes på, skal endringer i blodtrykk, puls, oksygenmetning og endetidal‑CO2 overvåkes, da det kan forekomme luft‑ eller gassemboli.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema.

For detaljert informasjon om korrekt bruk av TISSEEL/ARTISS, vennligst se lenker nedenfor:

Nyttige lenker

Statens legemiddelverk
Felleskatalogen

[an error occurred while processing this directive]