dcsimg

Nederland

Baxter

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE OVER HET CORRECTE GEBRUIK VAN TISSEEL en ARTISS ALS SPRAYTOEPASSING

Gevallen van levensbedreigende/fatale lucht- of gasembolie hebben zich voorgedaan bij gebruik van spraytoestellen met drukregelaar voor het aanbrengen van fibrineweefsellijmen. Dit blijkt gerelateerd te zijn aan gebruik van het spraytoestel bij een hogere dan de aanbevolen druk en/of te weinig afstand tot het weefseloppervlak.
Wanneer TISSEEL of, ARTISS wordt aangebracht met een spraytoestel, dient u een drukwaarde in te stellen die valt in het drukwaardenbereik aanbevolen door de fabrikant van het spraytoestel.

Gebruik TISSEEL of, ARTISS als spraytoepassing alleen als u nauwkeurig de sprayafstand kunt beoordelen die door de fabrikant wordt aanbevolen. Voorkom verstuiven op kortere dan de aanbevolen afstand.
TISSEEL of, ARTISS mag alleen worden gereconstitueerd en toegediend in overeenstemming met de instructies en samen met de hulpmiddelen die voor dit product worden aanbevolen.

Bij verstuiving van TISSEEL of, ARTISS moeten wijzigingen in bloeddruk, polsslag, zuurstofsaturatie en end tidal CO2 nauwgezet worden gecontroleerd vanwege het mogelijk optreden van lucht- of gasembolie.

Melding van vermoedelijke bijwerkingen

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via:

Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb
Website: www.lareb.nl

Voor gedetailleerde informatie over het correcte gebruik van TISSEEL of ARTISS, zie onderstaande links: