dcsimg

Danmark

Baxter

VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION OM KORREKT ANVENDELSE AF TISSEEL/ARTISS MED SPRAY APPLIKATION

Livstruende/fatal luft- eller gasemboli er forekommet ved anvendelse af sprayudstyr med trykregulator til administration af vævsklæbere. Denne hændelse synes at være relateret til anvendelsen af sprayudstyr ved tryk, der er højere end anbefalet og/eller tæt på vævsoverfladen.

Ved påføring af Tisseel/Artiss ved hjælp af et sprayudstyr skal det sikres, at der anvendes et tryk, der ligger inden for det trykinterval, som producenten af sprayudstyret anbefaler.

Sprayapplikation af Tisseel/Artiss må kun ske, hvis det er muligt at vurdere sprayafstanden nøjagtigt som anbefalet af producenten. Spray ikke på afstande, der er mindre end de anbefalede.Tisseel/Artiss må kun rekonstitueres og administreres i henhold til instruktionerne og med det udstyr, der er anbefalet til disse produkter.

Når der sprayes med Tisseel/Artiss, skal ændringer i blodtryk, puls, oxygenmætning og sluttidal CO2 monitoreres på grund af muligheden for luft- eller gasemboli.

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: [email protected]

For yderligere information om korrekt anvendelse af Tisseel/Artiss henvises til nedenstående links:

Yderligere Links

Lægemiddelstyrelsen
www.baxter.dk

[an error occurred while processing this directive]