Hrvatska

Baxter

VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE O PRAVILNOJ UPORABI TKIVNOG LJEPILA TISSEEL LYO KOD PRIMJENE SPREJEM

Po život opasna smrtonosna zračna ili plinska embolija pojavila se prilikom uporabe raspršivača pod tlakom s regulatorom pritiska za primjenu fibrinskih tkivnih ljepila. Taj je događaj vjerojatno povezan s uporabom raspršivača pod tlakom većim od preporučenog tlaka i/ili u
neposrednoj blizini površine tkiva.
Kada primjenjujete TISSEEL Lyo koristeći se raspršivačem pod tlakom, obavezno primjenjujte tlak unutar preporučenog raspona proizvođača raspršivača.

Sprej TISSEEL Lyo primjenjujte samo ako je moguće točno procijeniti udaljenost raspršivača u skladu s preporukom proizvođača.
Sprej nemojte nanositi na udaljenosti bližoj od preporučene.
TISSEEL Lyo se treba pripremiti i primjenjivati isključivo u skladu s uputama i s uređajima preporučenima za ovaj lijek.

Kada sprejem nanosite TISSEEL Lyo, potrebno je pratiti promjene krvnog tlaka, pulsa, zasićenosti kisikom i parcijalnog tlaka CO2 u izdahnutom zraku zbog mogućnosti pojave zračne ili plinske embolije.

Prijavljivanje sumnji na nuspojave lijeka

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)
Odsjek za farmakovigilanciju
Ksaverska cesta 4
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska
Website: www.halmed.hr
ili potražite HALMED aplikaciju
putem Google Play ili Apple App
Store trgovine

Za detaljne informacije o pravilnoj uporabi tkivnog ljepila TISSEEL Lyo, molimo pogledajte informacije na linkovima koji se nalaze u nastavku:

Dodatni linkovi

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

[an error occurred while processing this directive]